תקנון האתר

 

בס"ד

תנאי שימוש באתר מלכות וקסברגר – פאר היצירה היהודית

  1. 1.       כללי

1.1.    תקנון האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא פונה לשני המינים במידה שווה.

1.2.    הסכמת הגולש

המשך הגלישה והשימוש באתר, לרבות קנייה באתר, מהווה הסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון ולהיות התקנון מסמך משפטי מחייב.

תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך (להלן: "הגולש") לבין מלכות וקסברגר בע"מ (ח"פ 51-439292-7) מרחוב הלפרין 18, ת.ד. 202, בני ברק 5150441 (להלן: "החברה"). התקנון נועד על-מנת שתוכל להשתמש באופן חופשי וללא הגבלה בשירותים שמספק האתר mwaxb.co.il (לעיל ולהלן: "האתר"), המשמש כחנות וירטואלית, ו/או יספק האתר בעתיד.

ככל ואינך מסכים למי מן התנאים הקבועים בתקנון, הינך נדרש לצאת מן האתר ולא לעשות כל שימוש במידע ובשירותים המצויים בו.

1.3.    עדכון ושינוי התקנון

החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, ושינויים אלה יהיו תקפים ממועד פרסומם.

התקנון עודכן ביום ה-28 לחודש אוקטובר, שנת 2014 (ד' בחשון, התשע"ה).

 

  1. 2.       תקינות האתר ונכונות המידע

2.1.    הגולש מודע, והחברה אינה מתחייבת, שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, תקלות וכשלים אחרים, והחברה לא תהא אחראית לנזק כלשהו ישיר או עקיף, לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך, שייגרם לגולש בעטיו.

2.2.    החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר כולם או חלקם, לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר מידע ותכנים ללא שמירתם, ללא צורך בהודעה מוקדמת, וללא צורך בהסכמת הגולש או צד שלישי כלשהו

2.3.    עוד יובהר ויודגש, כי האתר הינו אתר שומר שבת, כך שהשירותים הניתנים במסגרתו, לרבות מאגרי המידע והנתונים בו, לא יהיו זמינים לגולשים בכל יום שישי, כשעה לפני כניסת השבת  שעון ישראל ועד לשעה לאחר יציאת שבת, שעון ישראל, וכן בימי שבתון, חגי ומועדי ישראל.

2.4.    הגולש מצהיר כי ידוע לו שהמידע והתכנים באתר אינם חפים מטעויות, והם יכולים להשתנות מעת לעת, וכי החברה אינה אחראית לנכונותם בכל צורה שהיא, לרבות בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם מהשימוש בהם במישרין ו/או בעקיפין. השימוש במידע המצוי באתר הינו על אחריותו של הגולש בלבד.

  1. 3.       קנייה באתר

3.1.   רשאים לבצע קנייה באתר כל אדם בן 18 ומעלה או ישות משפטית אחרת המאוגדת לפי חוקי המדינה בה הוקמה, בעל חשבון Pay-Pal (פיי-פאל) או שברשותו כרטיס אשראי תקף של החברות הבאות: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא , אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ. בהקשר זה יצוין, כי תנאי מקדמי להזמנת מוצרים באתר, הינו אישור חברת האשראי לביצוע העסקה עליה התחייב הגולש.

לשם ביצוע עסקה באתר יש לבצע רכישה מצטברת מינימאלית בחמישים שקלים חדשים לפחות (50 ₪). מובן כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר במקרים חריגים רכישה מצטברת בסכום נמוך יותר ו/או לשנות את הסכום המינימאלי לרכישה מעת לעת.

3.2.    במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי Pay-pal או חברות האשראי יקבל הגולש הודעה מתאימה מן החברה, כך שיידרש הגולש להסדרת  אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. בהעדר הסדרה כאמור בתוך 5 (חמישה) ימים תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

3.3.   האתר מציע למכירה זמירונים וברכונים, מזכרות לאירועים, ספרי תפילה ומוצרי יודאיקה, תמונות, פוסטרים, כרטיסי ברכה וברכות, עטיפות, אריזות שי, מגנטים וכדומה. מומלץ לשוב ולהתעדכן באתר לעיתים קרובות, שכן קטלוג המוצרים גדל ומתרחב מעת לעת.

3.4.    המוצרים והשירותים המוצעים באתר. בדפי פירוט המוצרים מצויים תמונות המוצרים ותיאור קצר ותמציתי שלהם. התמונות הינם להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם. יתכנו הבדלים בין המוצרים הנמכרים לתמונות הצמודות אליהם. במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני יגבר. לפירוט ולבירור נוסף לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה, ניתן לפנות למרכז התמיכה של החברה בטלפון: 03-6154900.

3.5.    למען הסר ספק, המחירים המצוינים בצמוד למוצרים ו/או השירותים כוללים מס ערך מוסף בשיעורו במדינת ישראל ואינם כוללים עלות שילוח. החברה שומרת לה את הזכות לבטל הזמנה באופן מלא או חלקי בשל שינוי בהיטלים ו/או במס המוטל על החברה בין מועד ההזמנה של המוצר לבין מועד ההספקה עליו התחייבה החברה.

3.6.   הספקת מוצרים / שירותים

3.6.1. הספקת מוצרים תהא בכפוף לבדיקה חוזרת לזמינות המוצרים במלאי וכן בכפוף להתחייבות חברת האשראי או Pay-Pal, לביצוע עסקת האשראי. מובהר בזאת כי המכתב האוטומטי מן החברה המאשר ביצוע ההזמנה איננו מחייב את החברה בהספקת המוצר, אלא בהתקיים התנאים המפורטים לעיל.

3.6.2. במידה ומי מן המוצרים המוזמנים חסר במלאי לאחר ביצוע התשלום, תעמוד בפני הגולש האפשרות להזמין מוצר חליפי, בהתאם לקטלוג החברה, או לבטל את העסקה. ביטול עסקה לא יקים כל אחריות מצד החברה ולא יזכה את הגולש בפיצוי כלשהו..

3.6.3. לצורך מתן שירותים של הטבעה ו/או רקמה, על הגולש לספק בשדות הייעודים לכך במסגרת הליך הרכישה, טקסטים להטבעה (ובמקומות המתאימים סמלילים ו/או ציורים). מובהר ומוסכם על הגולש, כי אך ורק בהתקיים האמור בסעיף 3.6.1 לעיל, לרבות אישורו בכתב על הגרפיקה, כפי שתישלח אליו על ידי החברה בדוא"ל, תתבצע ההזמנה. במידה והגולש מאשר את הגרפיקה בטלפון, לא יוכל הגולש לבוא בכל טענה, תלונה או תביעה בעניין זה כנגד החברה ולא יהיה זכאי לשיפוי או פיצוי בגין הטבעה או רקמה שאינה לשביעות רצונו.

3.7.    מדיניות משלוחים

3.7.1. בפני הגולש שינן מספר אפשרויות לקבלת המוצרים לידיו:  (א) באמצעות איסוף עצמי מבית עסקה של החברה ברחוב הלפרין 18 בבני ברק ישראל; (ב) באמצעות דואר ישראל, חברת השליח או כל חברת שליחויות אחרת לשיקול החברה (לתושבי ישראל בלבד) כנגד תשלום על פי מחירון חברת השליחויות; או באמצעות חברת השליחויות EMS (לתושבי חו"ל), חברת השליח או כל חברת שליחויות אחרת לשיקול החברה כנגד תשלום, כפי שיפורט ללקוח בטלפון, בהתאם למקום המסירה המבוקש.

3.7.2. משלוח בתחומי מדינת ישראל: הספקת מוצרים בישראל תתבצע לכתובת שניתנה בהזמנה, עד 5 (חמישה) ימי עסקים מרגע אישור הזמנה בהתאם לסעיף 3.5 לעיל, וזאת בכפוף לתנאי ההספקה של דואר ישראל ו/או חברת השליחויות הרלוונטית. במידה ודואר ישראל ו/או חברת השליחויות הרלוונטית אינה מספקת משלוחים לכתובת שסיפק הגולש, החברה תיצור קשר עם הגולש על מנת לספק את המוצר לכתובת חליפית ממנה יוכל הגולש לאסוף את המוצר וזאת לא יאוחר מ – 10 (עשרה) ימי עסקים מרגע הודעת הגולש על המיקום החלופי לאספקה. הספקת מוצרים מעבר לקו הירוק תלויה במדיניות המשלוחים של דואר ישראל.

למען הסר ספק, החברה אינה, ולא תהיה אחראית על איחורים בהספקה אשר תלויים בדואר ישראל ו/או חברת השליחויות הרלוונטית, מכל סיבה שהיא, ותעשה ככל יכולתה ליידע את הגולש בגין איחורים אלו. רק במקרה של איחור חריג, ובכפוף לאישור החברה, יתאפשר לגולש לבטל את העסקה ועל זה יחול סעיף 3.8 לגבי החזרה חריגה.

3.7.3. משלוחים מחוץ לתחומי מדינת ישראל. זמני משלוח מחוץ לישראל יתואמו עם הגולש בהתאם להזמנה ולמקום המסירה המבוקש. הגולש מצהיר כי ידוע ומקובל עליו כי זמני המשלוח, כמו גם האחריות למוצרים, יהיו תלויים בחברת השליחויות, בזמני בדיקה במכס וכיוצא בכך. מוסכם על הגולש, כי החברה אינה אחראית לזמני השילוח, עיכובים במכס (לרבות עלויות אפשריות במדינת היעד) והגולש לא ישמיע כל טענה בקשר לכך.

3.7.4. יום עסקים  - לצורך סעיף 3.7, יום עסקים יחשב כל אחד מהימים ראשון עד חמישי (א-ה) עד השעה 12:00 בצהריים, לא כולל ערבי חג, חגים וחול המועד של סוכות ופסח. ימי החנוכה ותקופת ספירת מלאי (25-31 בחודש דצמבר) יחשבו כחצי יום עסקים. יום העסקים להזמנות שמתקבלות ללא פרטי תשלום תחשבנה החל ממועד השלמת פרטי התשלום, באופן בו פרטי התשלום התקבלו (טלפונית או בכל דרך אחרת) לפני השעה 12:00 בצהריים יחשב יום העסקים באותו היום, ואם פרטי התשלום התקבלו (טלפונית או כל דרך אחרת) לאחר השעה 12:00 בצהריים יום העסקים יחשב רק למחרת היום.  

3.8.    מדיניות החזרים

3.8.1. גולש המבצע קנייה באמצעות האתר רשאי לבטל את עסקת האשראי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. במקרה של סתירה, הוראות החוק יגברו על הוראות תקנון זה. הודעת ביטול תימסר לכתובת דואר אלקטרוני info@mwaxb.co.il.

3.8.2. במקרה של ביטול העסקה, יושב לגולש-הרוכש הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך. החזרת המוצר למקום עסקה של החברה היא על חשבון הגולש ובאחריותו המלאה, כאשר המוצר במצבו כפי שקיבל אותו מן החברה, ובאריזתו המקורית.

3.8.3. במצב בו מוצר מוחזר בשל אי התאמה או פגם (להלן "החזרה חריגה"), וזאת בכפוף לאישור החברה, לא יחויב הגולש בדמי ביטול והמוצר יוחזר על חשבון החברה. כל מוצר יוחזר ככל האפשר באריזתו המקורית, ובמצב בו נמסר לגולש. החברה שומרת לה את הזכות לנקוט בכל הליך בגין נזק שנגרם לה בשל החזרת מוצר שלא בהתאם לסעיף זה.

3.8.4. הגולש מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי מוצר בו התבצעה הטבעה ו/או רקמה או שיוצר במיוחד עבור הגולש באופן אחר הינו בהגדרתו טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, כהגדרתם בסעיף 14ג(ד)(4) לחוק הגנת הצרכן. מוצר זה לא יהיה ניתן להחזירו ו/או להחליפו במוצר אחר.

3.9.    אבטחה וסליקה

לשם ביטחון מידע ומתן האפשרות לביצוע רכישות מאובטחות ללקוחותיה, החברה עושה שימוש באמצעי האבטחה וההצפנה הטובים הידועים בשוק, לרבות מערכת הסליקה המאובטחת של חברת פלאקארד.  

3.10.הגבלת אחריות

כאמור לעיל, האחריות המלאה למוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר מסורה לספק המוצר ו/או השירות ועליו בלבד. הספקים יפעלו לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר ובכל מקרה תוגבל אחריותם (ולמעלה מהצורך – אחריות החברה) למחיר המוצר ו/או השירות הנמכר.

 

  1. 4.       קניין רוחני ותכני האתר

כל התכנים והחומרים המצויים באתר, לרבות ומבלי למעט, קוד המקור, עיצוב האתר, סימני המסחר של החברה, המאמרים, הציורים והצילומים, הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין הגולש רשאי לעשות בהם כל שימוש (לרבות ומבלי למעט, עיבוד, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, ביצוע פומבי ושידור) מבלי לקבל את הסכמת החברה לכך, מראש ובכתב.

לצרכי מתן שירותי הטבעה ו/או רקמה הגולש מצהיר כי הוא בעל מלוא זכויות היוצרים בתכנים המועברים לחברה, וכי הוא מתחייב לשפותה באופן מלא בגין כל טענה, תביעה או דרישה בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או עוולה אחרת בגין תכנים אלה.

  1. 5.       פרטיות ומידע

5.1.    גולש שאינו רשום במערכת

החברה שומרת מידע סטטיסטי ואגבי, כדוגמת כתובות IP, מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה וכיוצא בכך באמצעים סטנדרטיים כדוגמת Google Analytics. אין במידע זה כדי לזהות גולש באופן אישי.

5.2.    גולש רשום

פרטי גולש שנרשם במאגר הנתונים של החברה נשמרים, בהתאם למידע שנמסר על ידו, במסגרת הרישום: שם מלא, ח"פ, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים ומספרי טלפון. יודגש, כי אין הגולש חייב למסור פרטים כלשהם אודותיו, אלא במידה והוא מעוניין בקבלת השירותים המוצעים באתר לגולשים רשומים. במסגרת כך יובהר ויודגש, כי ההרשמה למערכת האתר מהווה הסכמת הגולש לשמירת המידע אודותיו במאגר המידע של החברה.

 

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 רשאי כל גולש רשום לעיין במידע אודותיו, לעדכנו, לשנותו או למוחקו כליל בכל עת שיבחר, במסגרת זמינותו של האתר ומאגרי המידע בו.

מילוי נתונים כוזב, או מילוי נתונים של יישות אחרת, ללא הסכמתה, מהווים הפרה של תנאי השימוש ומהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. החברה שומרת לה את הזכות לנקוט בכל הצעדים שעומדים ברשותה, עקב פעולה שכזו ו/או חשש שנוצר אצלה.

5.3.    שימוש במידע

5.3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שנאסף על גולשים באתר לצרכיה המסחריים, לרבות שיפור השירותים הניתנים באתר, ניתוחים סטטיסטיים וצרכים אחרים, לשימושה ולשימוש צדדים מסחריים אחרים. החברה מתחייבת שלא למסור לצד שלישי כלשהו מידע העלול לזהות גולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.

5.3.2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכח עליון החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

5.3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור את המידע ו/או חלקו לגורמי אכיפה ו/או לגופים שיפוטיים או סמי שיפוטיים, לפי דרישה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.3.4. דיוור ישיר

5.3.4.1.              גולש אשר נרשם לאתר יש באפשרותו להצהיר כי הוא מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ולקבל לתיבת הדואר האלקטרוני שלו הודעות דואר שיווקיות (Newsletters). הצהרה זו מהווה הסכמה למשלוח הודעות פרסומת לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. כל גולש רשאי לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר וכן להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה (הן במקום המיועד לכך באתר והן באמצעות קישור מתאים במסגרת הודעת הפרסומת או בכל דרך אחרת) בכל עת. 

5.3.4.2.              מכיוון שאין באפשרות החברה לדעת אם אחרים מלבד הגולש עושים שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני הנמסרת על ידי הגולש, מסירת הכתובת והסכמת הגולש מהווה אישור הגולש להסכמת כל המשתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני לקבלת הודעות דואר שיווקיות כאמור.

  1. 6.       שירות לקוחות

בשאלות ובירורים בנוגע למוצרים והשירותים המוצעים באתר, כולל בנוגע לשאלות הנוגעות למפרטים הטכניים של המוצרים, הינכם מוזמנים ליצור קשר עם החברה בכל אחת מן הדרכים הבאות: באמצעות דוא''ל: office@mwaxb.co.il  או באמצעות טלפון: 03-6154900

  1. 7.       סמכות שיפוט וברירת דין

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו, לרבות פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד.